Beleidsplan

Project Ana

Project Ana is een mooi en succesvol project waarbij kwestbare Roemeense meisjes de kans krijgen zich te ontwikkelen tot volwaardig meedraaiende burgers.

Ana is een metafoor voor jonge vrouwen uit Roemenië die alles in huis hebben om iets moois van hun toekomst te maken. En om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun land. Studeren, werken en onafhankelijk zijn. Zonder de hulp van Stichting Betania Nederland zou het voor deze jonge  vrouwen bij dromen blijven.

Het gaat een stuk beter met Roemenië sinds de tijd dat er massaal hulpgoederen voor dit land werden ingezameld. Maar dat is niet het hele verhaal. Veel meisjes en jonge vrouwen zoals Ana hebben te maken met een slechte thuissituatie. Vaak komen ze hierdoor in een kindertehuis terecht. Als ze 18 jaar worden moeten ze zichzelf zien te redden.

Zonder sociaal vangnet zijn meisjes en jonge vrouwen in het huidige Roemenië een makkelijke prooi voor mensensmokkelaars en belanden ze vaak in de prostitutie. Het laat zich raden hoe hun leven er dan uitziet.

Project Ana helpt meisjes en jonge vrouwen in de leeftijd van 15 tot 26 jaar op weg naar een beter leven. Gedurende dit traject leren de deelneemsters om op eigen benen te staan en gaan ze studeren. In het 4-kamer appartement van project Ana in Boekarest kunnen steeds 6 jonge vrouwen verblijven.

Project Ana werkt. Sinds de start van het project in 2009 zijn er 24 jonge vrouwen opgevangen. Deelneemsters en oud-deelneemsters zijn volop aan het studeren of zijn afgestudeerd en aan het werk. Project Ana was voor hen een belangrijke opstap naar zelfstandigheid en zelfontplooiing.

Project gegevens vanaf 2009.

Vanuit privacy overwegingen zijn de namen van de meisjes weggelaten.

Huidige situatiePeriode van steunStudie afgerond/Welke richting
Getrouwd met een pediatrische arts uit Boekarest. Samen een kind geadopteerd waar ze nu (tijdelijk) voor thuis is3 jaarJa. Kunstacademie
Werkt in Boekarest bij een internationale telefoon maatschappij2 jaarJa. Universiteit Psychologie
Werkt bij een IT bedrijf als HR specialist4 jaarJa. Universiteit Psychologie
Verzorgt PR voor een bedrijf in Boekarest3 jaarJa. Universiteit Letteren
Werkt in het gemeentehuis als recensent3 jaarJa. Faculteit economie en bedrijfswetenschappen
Werkt bij een bank in Cluj Napoca3 jaarJa. Universiteit politieke wetenschappen
Werkt in het onderwijs – Boekarest5 jaarJa. Universiteit pedagogische wetenschappen
Werkt in het onderwijs in Boekarest3 jaarJa, Universiteit Psychologie.
Verhuisd naar USA, werkt in Miami5 jaarJa, Economische wetenschappen
Werkzaam in Callcenter in Boekarest3 jaarJa, Kunstacademie
Werkt in het onderwijs in Italie3 jaarJa, rechten
Jurist bij een bedrijf in Barlad2 jaarJa,  rechten
Vertrokken naar Spanje en woont sindsdien daar1 jaarJa. Faculteit economie en bedrijfswetenschappen
Vertrokken naar Cyprus – Stewardess2 jaarJa. Conservatorium
Leeft in Miami met man en kind. Zij heeft nog steeds contact met Betania Bacau4 jaarJa, Marketing-Economics
Heeft een baan als muzieklerares en woont bij Betania in Bacau5 jaarJa, Nationala universiteit voor muziek
Teruggekeerd naar haar familie5 jaarJa, Geografie en Toerism
Afgestudeerd in 2021. Is werkzoekende3 jaarJa, Economie. Master studie in project management
In 2021 gestopt met studie Roemeens. Werkt in Boekarestvanaf 2018Nee, studie niet afgemaakt. Studeert om toegelaten te worden voor studie psychologie
Begint aan haar laatste studiejaar (online). Ze woont inmiddels bij haar familievanaf 2017Padagogiek
Student 5e jaarvanaf 2017Filosofie Boekarest, in 2021 begonnen aan haar master. In 2020 begonnen met de studie theologie
Student 2e jaarvanaf 2019Is gewisseld van studie journalistiek naar occupational therapy
Student 1e jaarvanaf 2021Maatschappelijk werk
Student 1e jaarvanaf 2021Medicijnen

In het bovenstaande overzicht gaat het om 24 jonge vrouwen, maar in werkelijkheid is de omvang van geholpen kinderen en volwassenen veel groter. Denk hierbij aan de broers en zusjes van de jonge vrouwen die zij weer kunnen helpen en het netwerk dat zij zelf opbouwen waarbij ze mensen helpen. Bij elk bezoek dat wij brengen aan het project in Roemenië en waarbij we de jonge vrouwen spreken horen wij van hen op welke manier zij ook weer anderen helpen. Het gaat dus uiteindelijk om een veelvoud van de hierboven genoemde 17. Ook  de vrouwen die uitgeweken zijn naar een ander land houden een sterke band met Roemenië en steunen in financiële zin familieleden in Roemenië waar ze kunnen.

Asociatia Betania Roemenië

Het project Ana, financieel mogelijk gemaakt door Stichting Betania Nederland, maakt onderdeel uit van Asociatia Betania Roemenië. Dit is een humanitaire organisatie die met sociale, medische en educatieve projecten steun biedt aan alle achtergestelde groepen uit de Roemeense samenleving. Zij helpt kwetsbare mensen zich te ontplooien tot volwaardig meedraaiende burgers die allen samen aan een sterk land kunnen bouwen. Roemenië is het armste land van de EU. Er leven veel mensen onder de armoedegrens.

Wij hebben veelvuldig contact met Asociatia Betania Roemenië. Aan het hoofd van deze stichting staat een Nederlander met wie we een hele korte lijn hebben.

Begeleiding vanuit Asociatia Betania Roemenië voor de jongen vrouwen

De vrouwen worden begeleid door een maatschappelijk werker en een psycholoog. Zij bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van het zelfstandig worden. Op het gebied van het dagelijks leven; het runnen van een huishouden, administratie en financien. En op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling; identiteitsontwikkeling, relationele vaardigheden en sociale integratie.

De begeleiding is erop gericht om hen een stabiele en veilige omgeving te geven waarin zij kunnen werken aan hun zelfstandigheid en hun studie kunnen starten/afronden.

Activiteiten van Stichting Betanië Nederland

  • Werven van donateurs;
  • Banktactie rondom Sinterklaas en Kerst;
  • Organiseren van een Benefiet avond;
  • Bekendheid geven aan het project om nieuwe donateurs te werven en periodieke giften te ontvangen.

Doelstelling

Het is ons doel om zoveel mogelijk kwetsbare Roemeense meisjes te begeleiden naar zelfstandige op WO niveau afgestudeerde vrouwen. Hiervoor is per deelnemer € 5.000 per jaar nodig. Het begeleidingstraject duurt 2 jaar. Mocht het nodig zijn dan bestaat de mogelijkheid om een meisje langer te begeleiden. Er is nu ruimte voor 6 deelneemsters die wij op weg willen helpen naar een mooie toekomst. Voor het project Ana is dus 6 x           € 5.000, ofwel € 30.000 per jaar nodig. Om te waarborgen dat een meisje een traject af kan maken is per meisje € 10.000 nodig. Dit is voor 6 meisjes € 60.000. Met behulp van particuliere donateurs en het organiseren van activiteiten halen we niet genoeg geld binnen.

De wachtlijsten zijn lang en de opvang zoals project Ana aanbiedt is schaars. Onze droom is om naast de hierboven genoemde 6 meisjes nog eens 6 meisje een unieke kans te geven om zich te ontwikkelen tot op WO niveau afgestudeerde vrouwen. Op deze manier helpen we het armste land van de EU vooruit.