Beleidsplan

Project Ana

Project Ana is een mooi en succesvol project waarbij kwestbare Roemeense meisjes de kans krijgen zich te ontwikkelen tot volwaardig meedraaiende burgers.

Ana is een metafoor voor jonge vrouwen uit Roemenië die alles in huis hebben om iets moois van hun toekomst te maken. En om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun land. Studeren, werken en onafhankelijk zijn. Zonder de hulp van Stichting Betania Nederland zou het voor deze jonge  vrouwen bij dromen blijven.

Het gaat een stuk beter met Roemenië sinds de tijd dat er massaal hulpgoederen voor dit land werden ingezameld. Maar dat is niet het hele verhaal. Veel meisjes en jonge vrouwen zoals Ana hebben te maken met een slechte thuissituatie. Vaak komen ze hierdoor in een kindertehuis terecht. Als ze 18 jaar worden moeten ze zichzelf zien te redden.

Zonder sociaal vangnet zijn meisjes en jonge vrouwen in het huidige Roemenië een makkelijke prooi voor mensensmokkelaars en belanden ze vaak in de prostitutie. Het laat zich raden hoe hun leven er dan uitziet.

Project Ana helpt meisjes en jonge vrouwen in de leeftijd van 15 tot 26 jaar op weg naar een beter leven. Gedurende dit traject leren de deelneemsters om op eigen benen te staan en gaan ze studeren. In het 4-kamer appartement van project Ana in Boekarest kunnen steeds 6 jonge vrouwen verblijven.

Project Ana werkt. Sinds de start van het project in 2009 zijn er 17 jonge vrouwen opgevangen. Deelneemsters en oud-deelneemsters zijn volop aan het studeren of zijn afgestudeerd en aan het werk. Project Ana was voor hen een belangrijke opstap naar zelfstandigheid en zelfontplooiing.

Project gegevens vanaf 2009.

Vanuit privacy overwegingen zijn de namen van de meisjes weggelaten.

Nr.. In of uit project Huidige situatie Periode van steun Studie afgerond/Welke richting
1 uit Getrouwd met een pediatrische arts uit Boekarest. Samen een kind geadopteerd waar ze nu (tijdelijk) voor thuis is 3 jaar Ja. Kunstacademie
2 uit Werkt in Boekarest bij een internationale telefoon maatschappij 2 jaar Ja. Universiteit Psychologie
3 uit Werkt bij een IT bedrijf als HR specialist 4 jaar Ja. Universiteit Psychologie
4 uit Verzorgt PR voor een bedrijf in Boekarest 3 jaar Ja. Universiteit Letteren
5 uit Werkt in het gemeentehuis als recensent 3 jaar Ja. Faculteit economie en bedrijfswetenschappen
6 uit Werkt bij een bank in Cluj Napoca 3 jaar Ja. Universiteit politieke wetenschappen
7 uit Werkt in het onderwijs – Boekarest 5 jaar Ja. Universiteit pedagogische wetenschappen
8 uit Werkt in het onderwijs in Boekarest 3 jaar Ja, Universiteit Psychologie.
9 uit Verhuisd naar USA, werkt in Miami 5 jaar Ja, Economische wetenschappen
10 uit Werkzaam in Callcenter in Boekarest 3 jaar Ja, Kunstacademie
11 uit Werkt in het onderwijs in Italie 3 jaar Ja, rechten
12 uit Jurist bij een bedrijf in Barlad 2 jaar Ja,  rechten
13 uit Vertrokken naar Spanje en woont sindsdien daar 1 jaar Ja. Faculteit economie en bedrijfswetenschappen
14 uit Vertrokken naar Cyprus – Stewardess 2 jaar Ja. Conservatorium
15

 

In Student 3e jaar Vanaf 2016 Nee. Nationala universiteit voor muziek
16

 

In Student 3e jaar Vanaf 2016 Nee, Geografie en Toerism
17

 

in Student 2e jaar 2017 Nee, Filosofie Boekearest

 

In het bovenstaande overzicht gaat het om 17 jonge vrouwen, maar in werkelijkheid is de omvang van geholpen kinderen en volwassenen veel groter. Denk hierbij aan de broers en zusjes van de jonge vrouwen die zij weer kunnen helpen en het netwerk dat zij zelf opbouwen waarbij ze mensen helpen. Bij elk bezoek dat wij brengen aan het project in Roemenië en waarbij we de jonge vrouwen spreken horen wij van hen op welke manier zij ook weer anderen helpen. Het gaat dus uiteindelijk om een veelvoud van de hierboven genoemde 17. Ook  de vrouwen die uitgeweken zijn naar een ander land houden een sterke band met Roemenië en steunen in financiële zin familieleden in Roemenië waar ze kunnen.

Asociatia Betania Roemenië

Het project Ana, financieel mogelijk gemaakt door Stichting Betania Nederland, maakt onderdeel uit van Asociatia Betania Roemenië. Dit is een humanitaire organisatie die met sociale, medische en educatieve projecten steun biedt aan alle achtergestelde groepen uit de Roemeense samenleving. Zij helpt kwetsbare mensen zich te ontplooien tot volwaardig meedraaiende burgers die allen samen aan een sterk land kunnen bouwen. Roemenië is het armste land van de EU. Er leven veel mensen onder de armoedegrens.

Wij hebben veelvuldig contact met Asociatia Betania Roemenië. Aan het hoofd van deze stichting staat een Nederlander met wie we een hele korte lijn hebben.

Begeleiding vanuit Asociatia Betania Roemenië voor de jongen vrouwen

De vrouwen worden begeleid door een maatschappelijk werker en een psycholoog. Zij bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van het zelfstandig worden. Op het gebied van het dagelijks leven; het runnen van een huishouden, administratie en financien. En op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling; identiteitsontwikkeling, relationele vaardigheden en sociale integratie.

De begeleiding is erop gericht om hen een stabiele en veilige omgeving te geven waarin zij kunnen werken aan hun zelfstandigheid en hun studie kunnen starten/afronden.

Activiteiten van Stichting Betanië Nederland

  • Werven van donateurs;
  • Banktactie rondom Sinterklaas en Kerst;
  • Organiseren van een Benefiet avond;
  • Bekendheid geven aan het project om nieuwe donateurs te werven en periodieke giften te ontvangen.

Doelstelling

Het is ons doel om zoveel mogelijk kwetsbare Roemeense meisjes te begeleiden naar zelfstandige op WO niveau afgestudeerde vrouwen. Hiervoor is per deelnemer € 5.000 per jaar nodig. Het begeleidingstraject duurt 2 jaar. Mocht het nodig zijn dan bestaat de mogelijkheid om een meisje langer te begeleiden. Er is nu ruimte voor 6 deelneemsters die wij op weg willen helpen naar een mooie toekomst. Voor het project Ana is dus 6 x           € 5.000, ofwel € 30.000 per jaar nodig. Om te waarborgen dat een meisje een traject af kan maken is per meisje € 10.000 nodig. Dit is voor 6 meisjes € 60.000. Met behulp van particuliere donateurs en het organiseren van activiteiten halen we niet genoeg geld binnen.

De wachtlijsten zijn lang en de opvang zoals project Ana aanbiedt is schaars. Onze droom is om naast de hierboven genoemde 6 meisjes nog eens 6 meisje een unieke kans te geven om zich te ontwikkelen tot op WO niveau afgestudeerde vrouwen. Op deze manier helpen we het armste land van de EU vooruit.