Contact

Stichting Betania Nederland (SBN)
Zuwe 48
2411 ZK Bodegraven

e-mail: info@betania.nl

www.betania.nlwww.asociatiabetania.ro/nl

Bankrekeningnummer: NL07RABO0135870739

SBN is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 52991245

Stichting Betania Nederland is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

RSIN 850699605