Stichting Betania Nederland

Stichting Betania Nederland (SBN) steunt de projecten van de Roemeense organisatie Asociatia Betania in Bacau, Asociatia Betania Bacau.

De grondleggers van SBN hebben In 2009 in samenwerking met Asociatia Betania Bacau het project ANA opgestart. Dit project wordt nog steeds financieel ondersteund door SBN. Het is echter niet uit te sluiten dat SBN meer projecten van Asociatia Betania Bacau gaat ondersteunen.

De stichtingsacte van SBN vermeldt het volgende doel.

1.De stichting heeft als doel het ondersteunen van humanitaire-, educatieve en- gezondheidszorg projecten in Roemenië, meer in het bijzonder in Bacau en met projecten van Asociatia Betania, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

 1. De stichting dient het algemeen belang.
 2. De stichting heeft geen winstoogmerk
 3. De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
 4. het verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke – en andere middelen;
  b. het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;
  c. het organiseren en/of doen organiseren van manifestaties en acties tot het verkrijgen van geldelijke- en andere middelen;
  d. alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Het bestuur bestaat uit:
dhr. A. de Knikker, voorzitter, Bodegraven;
dhr. E. Grijzen, penningmeester, Gouda;
mevr. A.H.M. Broeks, lid, Gouda;
mevr. B. Lubbers, lid, Gouda.

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Wat doet Asociatia Betania (Bacau) in Roemenië:

 • Hulp aan arme gezinnen, personen met beperkingen, gezinnen met veel kinderen, mensen zonder onderdak, urgente medische gevallen, gedetineerden en jongeren in problemen, door materiële, spirituele en financiële hulp, juridische en psychologische begeleiding, maatschappelijk werk en ondersteuning voor het vinden en behouden van een baan;
 • Financiële ondersteuning aan mensen met ernstige medische problemen;
 • Ondersteuning aan studerende jongeren uit arme gezinnen;
 • Renovatie en nieuwbouw van sociale voorzieningen door werk- en projectgroepen uit Nederland;
 • Ondersteuning van onderwijs en gezondheidszorg;
 • Zij werken individueel en intensief met kinderen met autisme om ze voor te bereiden op een succesvolle integratie in kleuterscholen en scholen;
 • Zij bieden onderdak en begeleiding in Bacău en Boekarest aan jongeren die uit kinderhuizen zijn gezet na hun 18e jaar. Er wordt gewerkt aan integratie in de maatschappij en zelfstandigheid, zodat ze hun eigen leven kunnen opbouwen;
 • Zij bieden bescherming, begeleiding en re-ïntegratie aan slachtoffers van mensenhandel;
 • Voorbereiden van jongeren met beperkingen om te integreren in de arbeidsmarkt;
 • Revalidatie voor personen met ernstige orthopedische problemen, patiënten met reumatische en neurologische aandoeningen en andere beperkingen, door middel van hydro- en fysiotherapie, logopedie en psychologische begeleiding.